S adenozil metiyonin ne demek?

 1. (en)S-adenosylmethionine.

s adenozil metiyonin sam

 1. Adenozin ve metiyoninden oluşan ve biyosentez reaksiyonlarında başlıca metil grubu vericisi olan bileşik.
 2. (en)S-adenosylmethionine.
 3. (al)S-Adenosymethionin
 4. (fr)S-adenosyleméthionine

s

 1. S, İngiliz alfabesinin on dokuzuncu harfi.
 2. Sythesis-sentez evresi,Mitoz bölünmede ortalama 9 saat süren, RNA ve protein sentezi devam ederken DNA sentezi yani replikasyonun başladığı ve hücre içerisindeki DNA miktarının 2 katına çıktığı interfaz evresi.
 3. Bk. kükürt (II)
 4. Entropi.
 5. Svedberg.
 6. Standart sapma.
 7. Bk. sayısal örneksel çevirici
 8. Bk. sayısal örneksel dönüştürücü
 9. Bk. sayısal çokyönlü disk
 10. (en)Second.

metiyonin

 1. Sembolü Met ve M olan vücutta metil ve sülfür gruplarını sağlayan hidrofobik yan zincire sahip yan zinciri kükürt içeren, yağların parçalanmasına, karaciğer ve arterlerde yağ oluşumunun önlenmesine yardımcı olan, kemik gelişimini artıran esansiyel bir amino asit.
 2. Suda çözünen, alkolde çok az çözünen, eterde çözünmeyen, kükürt içeren, protein ve yağ metabolizmasında önemli rol oynayan esansiyel bir aminoasit.
 3. (en)Methionine.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

s adenozil metiyonin samss esS 2 propilpiperidinS A düğümS adenozil homosisteinS adenozilmetiyonins alelades biçiminde çizgis biçiminde köşebentababaaba güreşiabacıabacılıkadenozinadenozin deaminazadenozin difosfatadenozin difosfat adp dadpadenozin difosfat, ADP, dADPadenozadenoadenoacanthomaadenoakantomadenoangiosarcomaadenoanjiyosarkomadenaden gulf ofaden körfeziaden ulcerAden ülseri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın