adeno ne demek?

  1. ; salgı bezi

adenoacanthoma

  1. Adenoakantom

adenoakantom

  1. Metaplazisi bulunan bir adenokarsinom türü
  2. (en)Adenoacanthoma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adenoacanthomaadenoakantomadenoangiosarcomaadenoanjiyosarkomadenoblastadenocanceradenocarcinomaadenoceleadenocellulitisadenochondromaadenaden gulf ofaden körfeziaden ulcerAden ülseri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın