S adenozilmetiyonin ne demek?

 1. Transmetilaz reaksiyonlarında metil grubu vericisi, SAM.
 2. (en)S- adenosylmethionine, adomet.

s

 1. S, İngiliz alfabesinin on dokuzuncu harfi.
 2. Sythesis-sentez evresi,Mitoz bölünmede ortalama 9 saat süren, RNA ve protein sentezi devam ederken DNA sentezi yani replikasyonun başladığı ve hücre içerisindeki DNA miktarının 2 katına çıktığı interfaz evresi.
 3. Bk. kükürt (II)
 4. Entropi.
 5. Svedberg.
 6. Standart sapma.
 7. Bk. sayısal örneksel çevirici
 8. Bk. sayısal örneksel dönüştürücü
 9. Bk. sayısal çokyönlü disk
 10. (en)Second.

s es

 1. Çoğul eki: cat, cats
 2. Glass, glasses.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ss esS 2 propilpiperidinS A düğümS adenozil homosisteinS adenozil metiyonins adenozil metiyonin sams alelades biçiminde çizgis biçiminde köşebentababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın