adenoakantom ne demek?

  1. Metaplazisi bulunan bir adenokarsinom türü
  2. (en)Adenoacanthoma

adenoacanthoma

  1. Adenoakantom

adenoangiosarcoma

  1. Adenoanjiyosarkom

Türetilmiş Kelimeler (bis)

adenoacanthomaadenoangiosarcomaadenoanjiyosarkomadenoadenoblast
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın