şura ne demek?

  1. Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.
  2. Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer.
  3. Konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan.
  4. Kuran-ı Kerim’de bir surenin adı.
  5. (en)This place.
  6. (en)That place.

şurab

  1. Acı ve kirli su.

şuracık

  1. Yakın ve belirli bir yer.
  2. (en)Zamir (şu'racık).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şurabşuracıkşuracıktaşuradaşurada buradaşuradakişuradan buradanşuralışuralı buralışurasışuşu anşu an içinşu an kişu ana dek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın