şuracıkta ne demek?

 1. Yakın ve belirli bir yerde

  Hemen, şimdi, şuracıkta, gece yarısı bizi evlendireceksin!

  R. H. Karay

şuracık

 1. Yakın ve belirli bir yer.
 2. (en)Zamir (şu'racık).

şura

 1. Kuran-ı Kerim’de bir surenin adı.
 2. Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.
 3. Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer.
 4. Konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan.
 5. (en)This place.
 6. (en)That place.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şuracıkşuraşurabşuradaşurada burada
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın