şu ana dek ne demek?

 1. (en)By now.

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

şu ana kadar

 1. (en)Up to the present.

şu an

 1. (en)Now, present.

ana

 1. Çocuğu olan kadın, anne
 2. Yavrusu olan dişi hayvan.
 3. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı.
 4. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü.
 5. Velinimet.
 6. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü.
 7. Temel, asıl, esas
 8. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatır.
 9. (Ani. C.) Gece yarısı vakitleri. (Osmanlıca'da yazılışı: ânâ)
 10. (İnv. C.) Nahiyeler, taraflar. (Osmanlıca'da yazılışı: a'nâ)

dek

 1. Sağlam.
 2. Tek.
 3. Bir işin, bir durumun sona erdiği zamanı veya yeri gösterir, kadar, değin
 4. Düzen, hile.
 5. Tokuşma, çatışma.
 6. T. Edat olup zaman ve mekan için kullanılır. "Hatta, ta, kadar" manalarına gelir. Mesela: Akşama dek çalıştım.
 7. (en)Until.
 8. (en)Till.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şu ana kadarşu anşu an içinşu an kişu andaşuşu anda gösterimde ne varşu anda nereden geçiyoruzşu anda neredeyizşu anda odamız yok maalesefşş lemeşaşa şa şaşabalakanaana akçaana akımana akım kesiciana anahtarana anotana arıana atardamarana atardamar cisimciği tümörüana atardamar darlığıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın