şurab ne demek?

  1. Acı ve kirli su.

şura

  1. Kuran-ı Kerim’de bir surenin adı.
  2. Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.
  3. Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer.
  4. Konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan.
  5. (en)This place.
  6. (en)That place.

şuracık

  1. Yakın ve belirli bir yer.
  2. (en)Zamir (şu'racık).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şuraşuracıkşuracıktaşuradaşurada buradaşuşu anşu an içinşu an kişu ana dek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın