şurası ne demek?

 1. Şu yer.
 2. Şu.
 3. (en)Zamir (şu'rası).

şu

 1. Bu kelimesine göre yerde, zamanda veya söz zincirinde biraz uzak olanı niteleyen söz
 2. Biraz uzakta olan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan söz.
 3. (en)That.
 4. (en)This.
 5. (en)That one.

şura

 1. Kuran-ı Kerim’de bir surenin adı.
 2. Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.
 3. Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer.
 4. Konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan.
 5. (en)This place.
 6. (en)That place.

şurab

 1. Acı ve kirli su.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şuraşurabşuracıkşuracıktaşurada
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın