şuracık ne demek?

  1. Yakın ve belirli bir yer.
  2. (en)Zamir (şu'racık).

şuracıkta

  1. Yakın ve belirli bir yerde

şura

  1. Kuran-ı Kerim’de bir surenin adı.
  2. Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.
  3. Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer.
  4. Konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan.
  5. (en)This place.
  6. (en)That place.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şuracıktaşuraşurabşuradaşurada burada
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın