şuralı ne demek?

  1. Şu yerin halkından olan, şu yöreden olan.
  2. (en)Surah (a soft, twilled silk).

şuralı buralı

  1. Değişik yerlerden olan.

şura

  1. Kuran-ı Kerim’de bir surenin adı.
  2. Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.
  3. Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer.
  4. Konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan.
  5. (en)This place.
  6. (en)That place.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şuralı buralışuraşurabşuracıkşuracıktaşurada
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın