şikar ağaları ne demek?

 1. Bk. av ağaları

av ağaları

 1. Avlanmaya çıkan padişahın yanında bulunup kendisine yardım eden ağalar: atmacacıbaşı, çakırcıbaşı, şahincibaşı.

şikar

 1. Av.
 2. Avlanan hayvan.
 3. Düşmandan ele geçirilen mal, ganimet.

şikar halkı

 1. Bk. avcılar

ağa

 1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.
 3. Osmanlı İmparatorluğunda bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san.
 4. Koca.
 5. Büyük kardeş, ağabey
 6. Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san.
 7. Amir, baş, reis. eski devlet teşkilatımızda bazı idarecilere verilen unvan
 8. Osmanlı sarayında, yönetsel ve askerî örgütünde belli orun ve aşamadaki kişilere verilen ad.
 9. Büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerin başı.
 10. Bir ailenin büyüğü.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şikarşikar halkışikargahşikarişikariyeşikafşikakşiaşiarşiar edinmekşiatsuşiazmaağalanmaağalanmakağalıkağalık vermekle, yiğitlik vurmaklaağalmata
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın