şikari ne demek?

Kökeni: Arapça

 1. Av ile ilgili.
 2. Ava mensup.
 3. Padişahın av hizmetçisi.

av

 1. Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi.
 2. Bir hayvanın bir başka hayvanı yemek için yakalaması.
 3. Bu yollarla yakalanan hayvan.
 4. Tuzağa düşürülen, kendisinden yararlanılan kimse.
 5. Avcı tarafından avlanan hayvan.
 6. Belirli bir metot ve av aracı kullanılarak elde edilen su ürünü.
 7. (en)Short for 'array value', which refers to one of Perl's internal data types An AV is a kind of SV.
 8. (en)Audio-Visual AV Macintosh models have video-capture hardware and have sophisticated sound recording capabilities.
 9. (en)Abbreviation of aperture value Used on some camera information displays as a shortened way to refer to aperture settings.
 10. (en)Short for 'array value', which refers to one of Perl's internal data types that holds an array The AV type is a subclass of SV.

şikariye

 1. Divan edebiyatında, padişahların çıktıkları avları anlatan kasideler.

şikar

 1. Av.
 2. Avlanan hayvan.
 3. Düşmandan ele geçirilen mal, ganimet.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şikariyeşikarşikar ağalarışikar halkışikargahşikafşikakşiaşiarşiar edinmekşiatsuşiazma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın