şia ne demek?

 1. İslamiyette Hz. Ali'ye yandaş olanlar.
 2. Bkz. Şiilik.
 3. (Çoğulu: şiya) Dini bir terim olarak, "üyelerinin birbirlerinden güç ve moral aldıkları, belirli bir birlik ve bütünlük oluşturan topluluk, ümmet" veya "bir görüş ve anlayış üzerinde birleşenlerin oluşturduğu grup, fırka" anlamına gelir.

şiilik

 1. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra, damadı Ali'nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnilerden ayrılarak kurdukları mezhep, Şia.
 2. (en)The Shi'ite branch of İslam.

şiar

 1. Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, belgi
 2. Ülkü, düstur.
 3. Bk. ülkülük
 4. ilke,ülkü,düstur
 5. (en)Sign.
 6. (en)Mark.
 7. (en)Token.
 8. (en)Badge.
 9. (en)Emblem.
 10. (en)Distinguishing characteristic or trait.

şiar edinmek

 1. Benimsemek, ilke olarak kabul etmek: “Zira ki biz, orijinal mevzulara teması şiar edinmişiz.” -N. Hikmet.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şiarşiar edinmekşiatsuşiazmaşiazmatik sendrom
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın