şiazma ne demek?

  1. İki yapının çapraz kesişmesi durumu.
  2. Birbirleriyle çaprazlanarak profazda karşılaşan kromozomlar.
  3. (en)Chiasma.

şiazmatik sendrom

  1. Görme alanının darlaşarak, görme yetisinin azalması sendromu.
  2. (en)Chiasma syndrome.

şia

  1. İslamiyette Hz. Ali'ye yandaş olanlar.
  2. Bkz. Şiilik.
  3. (Çoğulu: şiya) Dini bir terim olarak, "üyelerinin birbirlerinden güç ve moral aldıkları, belirli bir birlik ve bütünlük oluşturan topluluk, ümmet" veya "bir görüş ve anlayış üzerinde birleşenlerin oluşturduğu grup, fırka" anlamına gelir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şiazmatik sendromşiaşiarşiar edinmekşiatsu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın