şahane şey ne demek?

 1. (en)Wiz

wiz

 1. Usta kimse
 2. Şahane şey.
 3. Deha

şahane

 1. Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan.
 2. Hükümdara yakışacak durumda olan.
 3. Çok güzel, mükemmel, üstün nitelikli
 4. Hükümdarlara yakışacak kadar güzel, eksiksiz olan.
 5. (en)Fabulous.
 6. (en)Fantastic.
 7. (en)Wonderful.
 8. (en)Magnificent.
 9. (en)Brave.
 10. (en)Corking.

şahan

 1. Padişahlar.
 2. Oldukça büyük boylu, yırtıcı bir kuş.
 3. Şahlar.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şahaneşahanşahanaşahandeşahankanadışaha kalkarak sıçramakşaha kalkmaşaha kalkmakşahabşahabeddinşahşah damarışah demekşah iken şahbaz olmakşah kartalşeyşeyatinşeybşeybanşeybeşeydaşeydagülşeydanurşeydeşeyhşeairşeairi islamiyeşeametşebşebab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın