şeyh ne demek?

  1. Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse, tarikat büyüğü veya tarikat kollarından birinin başında bulunan kimse.
  2. Arap kabile ve aşireti başkanı.
  3. Yaşlı adam, ihtiyar
  4. Bir sahada üst seviyeye gelmiş, otorite
  5. Tekke ve zaviye reisi
  6. (en)Head of a group of dervishes.
  7. (en)Sheik.
  8. (en)Sheikh.

şeyh küşteri

  1. İran'ın Küşter kasabasından Bursa'ya gelerek yerleşmiş ve söylentiye göre, ilk Türk gölge oyununu oynatmış olan kişi. Eski Karagöz ustaları, onu «PirimizŞeyh Küşteri» diye anarlar. Gerçekte gölge oyununu onun bulduğu kesin değildir; önemli olan eski Karagöz ustalarınınŞeyh Küşteri'yi önder, koruyucu ve kurucu olarak seçmiş olmalarıdır.

şeyh küşteri meydanı

  1. Türk gölge oyunu tasvirlerinin oynatıldığı gerginin başka adı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şeyh küşterişeyh küşteri meydanışeyh uçmaz, müridi uçururşeyh ül meydanşeyhin kerameti kendinden menkulşeyhlikŞeyhmusşeyhül cebelşeyhülislamşeyhülislam kapısışeyşeyatinşeybşeybanşeybe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın