şaha kalkma ne demek?

  1. (en)Rampancy, rearing up, curvet.

şaha kalkmak

  1. (at) azgınlaşıp, ön ayaklarını yerden kesip art ayakları üstünde durmak, şahlanmak.
  2. (en)Rear up, ramp, curvet.

şaha kalkarak sıçramak

  1. (en)Curvet.

kalkma

  1. Kalkmak işi.
  2. (en)Uprising.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şaha kalkmakşaha kalkarak sıçramakşahabşahabeddinşahadeddinşahadetşahadet etmekşahadet getirmekşahadetnameşahadette bulunmakşahşah damarışah demekşah iken şahbaz olmakşah kartalkalkmakalkmakkalkmamakkalkmış peniskalkkalk borusukalk ve gitkalk zilikalkadiskalKal gelmekkal ocağıkal u kılkala
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın