şaha kalkarak sıçramak ne demek?

 1. (en)Curvet.

şaha kalkma

 1. (en)Rampancy, rearing up, curvet.

şaha kalkmak

 1. (at) azgınlaşıp, ön ayaklarını yerden kesip art ayakları üstünde durmak, şahlanmak.
 2. (en)Rear up, ramp, curvet.

sıçramak

 1. Ayaklarla, birdenbire ve kuvvetle yeri teperek hızla yukarıya veya ileriye atılmak.
 2. Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
 3. Yerinden koparak hızla, parçalar durumunda savrulmak
 4. Yayılmak, bir yerden başka bir yere geçmek
 5. (en)Jump.
 6. (en)Bounce.
 7. (en)Leap.
 8. (en)Skip.
 9. (en)Start up.
 10. (en)Vault.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şaha kalkmaşaha kalkmakşahabşahabeddinşahadeddinşahadetşahadet etmekşahadet getirmekşahadetnameşahadette bulunmakşahşah damarışah demekşah iken şahbaz olmakşah kartalkalkarkalkarin yarıkkalkarinuskalkaryuskalkadiskalkalkalkalekalkankalkan alıklığıkalkkalk borusukalk ve gitkalk zili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın