şah iken şahbaz olmak ne demek?

 1. Yollu kullanılır.

yollu

 1. Yolu herhangi bir nitelikte olan.
 2. Çizgili
 3. Hızlı giden (taşıt).
 4. Kuralına uygun.
 5. Herhangi bir nitelikte, biçimde
 6. Kolayca elde edilen kadın.
 7. (en)Stripy.
 8. (en)Having roads.
 9. (en)Striped.
 10. (en)Loose.

şah

 1. İran veya Afgan hükümdarı.
 2. Satranç oyununda her yönde tek hane gidebilen en önemli taş
 3. Alevilik, Bektaşilikte pir.
 4. Benzerlerine oranla en üstün, en güzel, en iyi.
 5. Atın, ön ayaklarını yerden keserek arka ayakları üstünde ayakta durması.
 6. 1. hükümdar. - birleşik isimlerde 1. ve 2. isim olarak da kullanılır: şahbanu - selimşah gibi.
 7. (en)Check.
 8. (en)King.
 9. (en)Shah.

şah damarı

 1. Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı.
 2. Bkz. karotid arteri
 3. Ana atardamardan ayrılarak başa kan taşıyan boyundaki büyük atardamarlar. Karotit.
 4. Tüm başın arteryel vaskularizasyonundan sorumlu olan atardamar, arterya karotis kommunis, karotis.
 5. (en)Carotide.
 6. (en)The jugular vein.
 7. (en)Arteria carotis communis.
 8. (al)Carotide
 9. (al)Carotiden
 10. (fr)Carotide

iken

 1. Esnasında, ...-dığı / -diği hâlde, ...-dığı / -diği zaman
 2. (en)While.
 3. (en)When.
 4. (en)During.
 5. (en)In the meanwhile.
 6. (en)In the meantime.
 7. (en)Meanwhile.
 8. (en)Meantime.
 9. (en)Whereas.
 10. (en)While being.

şahbaz

 1. Yakışıklı.
 2. Büyük, gösterişli, güzel mükemmel.
 3. Kabadayı.
 4. Cömert
 5. İri bir tür ak doğan.
 6. Çevik ve becerikli.
 7. Yiğit, kahraman, mert kimse.
 8. Beyaz ve iri doğan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

şahşah damarışah demekşah kartalşah matşaha kalkarak sıçramakşaha kalkmaşaha kalkmakşahabşahabeddinşaşa şa şaşabalakşabanşabanlaşmaikenikeike policiesike policyike statisticsikebana
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın