ünlü daralması ne demek?

 1. Yanlarında geniş ünlüleri daraltma etkisi yapan bazı ünsüzlerin etkisi altında geniş ünlülerin a > ı, o > u, e > i, ö > ü biçimindeki daralma olayı. Bu olay yazı dilindeki bazı örnekler dışında Anadolu ağızlarında yaygındır. çağır- > çığır-, az > ız, yeni > yini, varınca > varıncı, oraya > orıya, beyit > biyit, böyük > büyük, ova > uva, sovan > suvan, telefon > telefun, başla-yor > başlıyor, oyna-yor > oynuyor, sürükle-yor > sürüklüyor vb.
 2. (en)Breaking.
 3. (fr)Retrecissement, frecture brisure

ünlü

 1. Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
 2. Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkabilen ses, vokal, sesli, sesli harf: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.
 3. (Derleme., sesli, vokal) Ağız boşluğunda bir engele çarpmadan çıkan ses: o, e, ı, i, o, ö, u, ü. (bk. kısaünlü ve uzunünlü) .
 4. (en)Famous.
 5. (en)Well-known.
 6. (en)Famed.
 7. (en)Glorious.
 8. (en)Reputable.
 9. (en)Noted.
 10. (en)Prestigious.

ünlü atlaması

 1. Eklerle genişletilen bir kelimedeki ünlülerin, ünlü uyumu kurallarına bağlı olarak kendilerini ilk hecedeki ünlüye göre ayarlayıp ince sıradan kalın, kalın sıradan ince sıraya yahut da düz ünlüden yuvarlak, yuvarlak ünlüden düz ünlüye geçmeleri olayı: karşılaştırılmalıydı, okutturacağımızdan, gelebilecek miydiniz?, önümüzdekilerden, korkusuzluğundan vb. Ayrıca bk. ünlü uyumu
 2. (en)Ablaut, vowelgraduation.
 3. (fr)Alternance vocalique

daralma

 1. Daralmak işi
 2. Geniş ünlülerin, yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: geymek > giymek, yene > yine gibi.
 3. (Derleme., darlaşma, kırılma) Geniş ünlülerin yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: Eğmek> (iymek) , (geymek) > giymek, (geymeyen) > (giymiyen) , (ye-ne) > yine vb.
 4. Bir iktisadi dalgalanma evresinde reel gayrisafi yurtiçi hasılanın zirveden dibe kadar geçirdiği azalma süreci. krş. genişleme
 5. Bkz. stenoz
 6. (en)Breaking, fracture.
 7. (en)Narrowing.
 8. (en)Shrinkage.
 9. (en)Contraction.
 10. (en)Stricture.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ünlüünlü atlamasıünlü benzeşmesiünlü boşluğuünlü çarpışmasıünlü çatışmasıünlü davaünlü değişimiünlü düşmesiünlü düzleşmesiünlemünlem aloünlem bana bakünlem cehennemünlem cümlesidaralmadaralma sesleridaralmakdaralmamakdaralamakdaralan yoldaralıdaralış
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın