ünlü çatışması ne demek?

 1. Eklemelerde veya birleştirmelerde iki ünlünün yan yana gelmesi: Ne ise > neyse, ne asıl > nasıl vb.
 2. (Derleme.. toplaşma, toplanma) Yan yana gelen iki ünlüden birinin y ünsüzüne dönüşü: neyse > (ne>ise) , öyle >(o>ile) , fizyoloji > (fizioloji) , gerundiyum > (gerundium,) , kollokyum > (collogium) vb. (bk. ünlü boşluğu ve hece yutumu).
 3. (en)Syneresis.
 4. (fr)Synérése

ünlü

 1. Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
 2. Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkabilen ses, vokal, sesli, sesli harf: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.
 3. (Derleme., sesli, vokal) Ağız boşluğunda bir engele çarpmadan çıkan ses: o, e, ı, i, o, ö, u, ü. (bk. kısaünlü ve uzunünlü) .
 4. (en)Famous.
 5. (en)Well-known.
 6. (en)Famed.
 7. (en)Glorious.
 8. (en)Reputable.
 9. (en)Noted.
 10. (en)Prestigious.

ünlü atlaması

 1. Eklerle genişletilen bir kelimedeki ünlülerin, ünlü uyumu kurallarına bağlı olarak kendilerini ilk hecedeki ünlüye göre ayarlayıp ince sıradan kalın, kalın sıradan ince sıraya yahut da düz ünlüden yuvarlak, yuvarlak ünlüden düz ünlüye geçmeleri olayı: karşılaştırılmalıydı, okutturacağımızdan, gelebilecek miydiniz?, önümüzdekilerden, korkusuzluğundan vb. Ayrıca bk. ünlü uyumu
 2. (en)Ablaut, vowelgraduation.
 3. (fr)Alternance vocalique

çatışma

 1. Çatışmak işi
 2. Silahlı büyük kavga, arbede.
 3. Savaş maksadıyla düşmana karşı ilerleyen bir birliğin karşı tarafın keşif ve güvenlik kollarıyla arasındaki ilk silahlı vuruşma.
 4. Türlü yönlerden uzanan kıvrımlı dağ sıralarının, bir yerde dar bir açı ile birbirine yaklaşıp kaynaşması veya düğümlenmesi.
 5. Kenetlenme.
 6. Aynı anda ortaya çıkan birbirine karşıt ya da eşit derecede çekici dilek ve isteklerin bireyde yarattığı ruhsal durum.
 7. Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da ereklerin yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumu.
 8. (en)Tie tie.
 9. (en)Clash.
 10. (en)Battle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ünlüünlü atlamasıünlü benzeşmesiünlü boşluğuünlü çarpışmasıünlü daralmasıünlü davaünlü değişimiünlü düşmesiünlü düzleşmesiünlemünlem aloünlem bana bakünlem cehennemünlem cümlesiçatışmaçatışma bilgisiçatışma noktasına gelmekçatışmakçatışmamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın