ünlem ne demek?

  1. Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb.
  2. Işareti.
  3. Ünlem işareti.
  4. Bir duyguyu, bir düşünceyi anlatan veya bir tabiat sesini yansıtan sözcük: Ah!, oh!, vah vah!, tangur tungur!, mırıl mırıl!, şakır fakır vb.
  5. (en)Interjection.
  6. (en)Exclamation.
  7. (en)Ejaculation.
  8. (fr)Interjection

ünlem alo

  1. (en)Hello

ünlem bana bak

  1. (en)Here

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ünlem aloünlem bana bakünlem cehennemünlem cümlesiünlem düşüncesizünlem grubuünlem hımünlem ifade edenünlem işaretiünlem keresteünün almakün kazanmakün salmışünafi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın