ünlü düzleşmesi ne demek?

 1. Çeşitli fonetik etkenlerle ve genellikle dilimize geçmiş yabancı sözlerde, ilk hecedeki yuvarlak sıradan bir ünlünün düz sıraya geçmesi olayı: pondiko > funduk > fındık, fustuk > fıstık, furnis > fırun > fırın, fursat > fırsat, vutsi > fuXci > fıçı, fortuna > furtuna > fırtına, süvari > sivari, münasip > minasip, yumurtga > yumurta > yımırta, muhtar > mıVdar, müddet > middet, zülf > zülüf > zilif, bülbül > bilbil, şüphe > şiphe, süpürge > sibirge vb. Bu olayda ikinci hecede görülen düzleşmeler, birinci hecedeki düzleşmelerin devamı niteliğindeki değişmelerdir.

ünlü

 1. Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
 2. Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkabilen ses, vokal, sesli, sesli harf: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.
 3. (Derleme., sesli, vokal) Ağız boşluğunda bir engele çarpmadan çıkan ses: o, e, ı, i, o, ö, u, ü. (bk. kısaünlü ve uzunünlü) .
 4. (en)Famous.
 5. (en)Well-known.
 6. (en)Famed.
 7. (en)Glorious.
 8. (en)Reputable.
 9. (en)Noted.
 10. (en)Prestigious.

ünlü atlaması

 1. Eklerle genişletilen bir kelimedeki ünlülerin, ünlü uyumu kurallarına bağlı olarak kendilerini ilk hecedeki ünlüye göre ayarlayıp ince sıradan kalın, kalın sıradan ince sıraya yahut da düz ünlüden yuvarlak, yuvarlak ünlüden düz ünlüye geçmeleri olayı: karşılaştırılmalıydı, okutturacağımızdan, gelebilecek miydiniz?, önümüzdekilerden, korkusuzluğundan vb. Ayrıca bk. ünlü uyumu
 2. (en)Ablaut, vowelgraduation.
 3. (fr)Alternance vocalique

düzleşme

 1. Düzleşmek durumu.
 2. Bazı kelimelerde, çeşitli sebeplerle, yuvarlak ünlülerin düz ünlülere dönmesi.
 3. Bkz. yontulma.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ünlüünlü atlamasıünlü benzeşmesiünlü boşluğuünlü çarpışmasıünlü çatışmasıünlü daralmasıünlü davaünlü değişimiünlü düşmesiünlemünlem aloünlem bana bakünlem cehennemünlem cümlesidüzleşmedüzleşmekdüzleşmemekdüzleşmiş yer biçimleridüzleş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın