ünlü çarpışması ne demek?

 1. Ünlü ile biten bir kelimenin son sesi ile ünlü ile başlayan bir kelimenin ön sesinin yanyana gelmesi veya türetme ve ekleme durumlarında ve dilimize girmiş yabancı kelimelerde iki ünlünün karşılaşması olayı. Türkçe yanyana çift ünlülere elverişli bir dil olmadığındanünlü çarpışmasını önlemek için ya araya bağlama görevi yüklenen bir koruyucu y ünsüzü getirilir, yahut da ünlülerden biri düşer: ne asıl > nasıl? ne edeyim? > nideyim? ne ise > ne-y-i-se > neyse, faide > fāide > fayda, physiologic > fizyoloji, gece idi > gece-y-idi > geceydi, yürü-y-üş > yürüyüş, oyna-y-an > oynayan, oku-y-acak > okuyacak vb.
 2. (en)Hiatus.
 3. (fr)Hiatus

ünlü

 1. Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
 2. Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkabilen ses, vokal, sesli, sesli harf: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.
 3. (Derleme., sesli, vokal) Ağız boşluğunda bir engele çarpmadan çıkan ses: o, e, ı, i, o, ö, u, ü. (bk. kısaünlü ve uzunünlü) .
 4. (en)Famous.
 5. (en)Well-known.
 6. (en)Famed.
 7. (en)Glorious.
 8. (en)Reputable.
 9. (en)Noted.
 10. (en)Prestigious.

ünlü atlaması

 1. Eklerle genişletilen bir kelimedeki ünlülerin, ünlü uyumu kurallarına bağlı olarak kendilerini ilk hecedeki ünlüye göre ayarlayıp ince sıradan kalın, kalın sıradan ince sıraya yahut da düz ünlüden yuvarlak, yuvarlak ünlüden düz ünlüye geçmeleri olayı: karşılaştırılmalıydı, okutturacağımızdan, gelebilecek miydiniz?, önümüzdekilerden, korkusuzluğundan vb. Ayrıca bk. ünlü uyumu
 2. (en)Ablaut, vowelgraduation.
 3. (fr)Alternance vocalique

çarpışma

 1. Öncülerin veya küçük birliklerin yaptıkları küçük savaşma
 2. Çarpışmak işi, müsademe, sadme.
 3. Özgür iki cismin yeterince yaklaşarak birbirlerini etkiledikleri süreç. Bu sırada, genellikle bir erke ve devinirlik alışverişi olur.
 4. Özgür iki cismin yeterince yaklaşarak birbirlerini etkiledikleri süreç. Bu sırada, genellikle bir erke ve devinirlik alışverişi olur.
 5. Devinim durumunda bulunan taneciklerin, aralarındaki kuvvetler yüzünden karşılıklı olarak devinimlerini değiştirmeleri.
 6. (en)Collision.
 7. (en)Foul.
 8. (en)Battle.
 9. (en)Combat.
 10. (en)Conflict.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ünlüünlü atlamasıünlü benzeşmesiünlü boşluğuünlü çatışmasıünlü daralmasıünlü davaünlü değişimiünlü düşmesiünlü düzleşmesiünlemünlem aloünlem bana bakünlem cehennemünlem cümlesiçarpışmaçarpışma algılamasıçarpışma frekansıçarpışma iyonlaşmasıçarpışma kesidi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın