daralmak ne demek?

 1. Dar duruma gelmek, küçülmek.
 2. Azalmak

  Yıllar geçer, bir gün bakarsınız vakitler daralmış.

  R. N. Güntekin
 3. Zayıflamak

  Hafızası o kadar daralmış, bir sene evvelini hatırlamıyor gibi.

  S. F. Abasıyanık
 4. Güçleşmek, zorlaşmak.
 5. Sıkışmak, başı dara gelmek, bunalmak

  Daralan soluğu ile çıkamayacağı merdivenleri oğlunun da çıkmasını yasaklıyordu.

  N. Cumalı
 6. (en)To be upset.
 7. (en)To be distressed.
 8. (en)To straiten.
 9. (en)Run up.
 10. (en)Become narrow.
 11. (en)Narrow.
 12. (en)Shrink.
 13. (en)Contract.
 14. (en)Get bored.
 15. (en)Tighten.
 16. (en)To narrow.
 17. (en)To become narrow.
 18. (en)To shrink.
 19. (en)To contract.
 20. (en)To become tight.
 21. (en)To become scanty.
 22. (en)To become difficult.
 23. (en)To get narrow.
 24. (en)To get tight.
 25. (en)To decrease.
 26. (en)To get hard.

daralma

 1. Daralmak işi
 2. Geniş ünlülerin, yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: geymek > giymek, yene > yine gibi.
 3. (Derleme., darlaşma, kırılma) Geniş ünlülerin yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: Eğmek> (iymek) , (geymek) > giymek, (geymeyen) > (giymiyen) , (ye-ne) > yine vb.
 4. Bir iktisadi dalgalanma evresinde reel gayrisafi yurtiçi hasılanın zirveden dibe kadar geçirdiği azalma süreci. krş. genişleme
 5. Bkz. stenoz
 6. (en)Breaking, fracture.
 7. (en)Narrowing.
 8. (en)Shrinkage.
 9. (en)Contraction.
 10. (en)Stricture.

daralma sesleri

 1. Özellikle üst solunum yollarının daralmasından dolayı nefes alış ve verişin sesli olması, stenoz sesleri.
 2. (en)Stridors.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

daralmadaralma sesleridaralmamakdaralamakdaralan yoldaralıdaralışdaradara dardara düşmekdara gelmekdara getirmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın