daralma ne demek?

 1. Daralmak işi
 2. Geniş ünlülerin, yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: geymek > giymek, yene > yine gibi.
 3. (Derleme., darlaşma, kırılma) Geniş ünlülerin yanlarındaki bazı ünsüzlerin etkisiyle darlaşması: Eğmek> (iymek) , (geymek) > giymek, (geymeyen) > (giymiyen) , (ye-ne) > yine vb.
 4. Bir iktisadi dalgalanma evresinde reel gayrisafi yurtiçi hasılanın zirveden dibe kadar geçirdiği azalma süreci. krş. genişleme
 5. Bkz. stenoz
 6. (en)Breaking, fracture.
 7. (en)Narrowing.
 8. (en)Shrinkage.
 9. (en)Contraction.
 10. (en)Stricture.
 11. (en)Depression.
 12. (en)Getting bored.
 13. (en)Constriction.
 14. (en)Shrinking.
 15. (en)Reduction.
 16. (en)Restriction.
 17. (fr)Rétrécissement, fracture, brisure

daralmak

 1. Dar duruma gelmek, küçülmek.
 2. Azalmak
 3. Zayıflamak
 4. Güçleşmek, zorlaşmak.
 5. Sıkışmak, başı dara gelmek, bunalmak
 6. (en)To be upset.
 7. (en)To be distressed.
 8. (en)To straiten.
 9. (en)Run up.
 10. (en)Become narrow.

stenoz

 1. Daralma
 2. Vücut kanallarının, damarların, kanal biçimindeki oluşumun veya kanala açılan deliğin normal dışı darlığı veya daralması, striktür.
 3. Bir kanal veya deliğin daralması.
 4. (en)Stenosis.

daralma sesleri

 1. Özellikle üst solunum yollarının daralmasından dolayı nefes alış ve verişin sesli olması, stenoz sesleri.
 2. (en)Stridors.

daralmak

 1. Dar duruma gelmek, küçülmek.
 2. Azalmak
 3. Zayıflamak
 4. Güçleşmek, zorlaşmak.
 5. Sıkışmak, başı dara gelmek, bunalmak
 6. (en)To be upset.
 7. (en)To be distressed.
 8. (en)To straiten.
 9. (en)Run up.
 10. (en)Become narrow.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

daralma sesleridaralmakdaralmamakdaralamakdaralan yoldaralıdaralışdaradara dardara düşmekdara gelmekdara getirmekdardar açıdar açılı ışıklıkdar açılı ışındar açılı üçgen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın