önce dinleme ne demek?

 1. C. Savcısınca gösterilen tanıklarla bilirkişilerin ötekilerden dahaönce dinleme hakkının savcıya ilişkin olması.
 2. (en)Firstly hear, formerly listen.

önce davranmak

 1. (en)Anticipate, precede, forestall.

önce doğmuş çocuk

 1. (en)Premature baby.

dinleme

 1. Dinlemek işi
 2. Yargıç ya da savcının duruşma, önsoruşturma sırasında yanları, tanık ve bilirkişileri konuşturarak olayıdinlemesi.
 3. Bir sesin, seslendirme ya da okuma sırasında, denetim amacıyla izlenmesi
 4. Ses kaynağından çıkan sesin izlenmesi.
 5. Organizmada oluşan fizyolojik veya patolojik seslerin aletsiz doğrudan veya alet yardımıyla dolaylı dinlenmesi, oskültasyon.
 6. (en)Auscultation.
 7. (en)Listening, monitoring.
 8. (en)Listen.
 9. (en)Hearing, examination.
 10. (en)Listening.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

önce davranmakönce doğmuş çocukönce baldın, pekmez oldun şimdi para etmez oldunönce can sonra cananönce gelönceönce gelenönce gelen işönce gelen karakterönce gelen kimseöncancılıkönön yukarıda tutuşön açıön açınıkön addinlemedinleme aygıtıdinleme cihazıdinleme cihazı yerleştirmekdinleme cihazlarından arındırmakdinleme fisidinleme fişidinleme istasyonudinleme kamarasıdinleme mitleridinledinle bakdinle ilgisi olmayandinlediğini daktilo eden kimsedindin adamıdin adamı cüppesidin adamlığıdin aleyhtarlığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın