düzen öncesi günlemeçli çek ne demek?

 1. Üzerinde düzenlendiği günden önceki günlemeci taşıyan çek.
 2. (en)Antidate cheque.
 3. (fr)Chèque antidate

düzen

 1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.
 3. Yerleştirme, tertip.
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 5. Dolap, hile
 6. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 7. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 8. Alet edevat takımı.
 9. (en)Order.
 10. (en)Regularity.

düzen açıklaması

 1. Bir tiyatro eserinin metninde dekor, giysi vb. ile oyuncuların görünüşleri, davranışları üzerine yapılan açıklama.
 2. Yazarın, oyun betiğinde, yere, girişlere, çıkışlara, dekore, giysilere, donatımlıklara, müziğe, çeşitli etmenlere, kişilerin görünüşlerine ve davranışlarına ilişkin çoğu kez ayraç içinde yaptığı açıklama.
 3. (en)Stage direction.

önce

 1. Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman
 2. İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı
 3. (en)Prior.
 4. (en)First.
 5. (en)In advance.
 6. (en)Firstly.
 7. (en)Prior to.
 8. (en)Early.
 9. (en)Before.
 10. (en)Back.

günlemeç

 1. Tarih, zaman.
 2. Tarihsel.
 3. (en)Date
 4. (en)History

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düzendüzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisidüzen kurmakdüzen menüsüdüzen penceresidüzen tekerdüzen vermekdüzedüze çıkmakdüze inmekdüzebandüzeçöncesizöncesizliköncesizlik sonrasızlıkönceönce baldın, pekmez oldun şimdi para etmez oldunönce can sonra cananönce davranmakönce dinlemeöncancılıkönön yukarıda tutuşön açıön açınıkön ad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın