ölümü gören hastalığa razı olur ne demek?

  1. Küçük bir zarara uğramayı kabul etmezse çok büyük bir zarara uğrayacağını anlayan kimse, bu küçük zarara katlanır.

ölümü bildirme

  1. Bk. ölüm bildirgesi

ölümü cesaretle karşılamak

  1. (en)Face death.

gören

  1. Görmek eylemini yapan.
  2. (en)[Charles Goren] saucy little miss, saucy young girl.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölümü bildirmeölümü cesaretle karşılamakölümü göze almakölümü yakınölümü yakın olmakölümün eşiğindeölümün eşiğinde olanölümün pençesiölümün pençesinden kurtulmakölümün soluğunu ensesinde duymakölümölüm anıölüm anındaölüm arzusuölüm atlamasıgörengören kimsegörenekgörenekçigörenekçilikgöreneklere uymayangörenekleşmekgörenekligörenekselgöreneksel çevregöregöre davranmakgöre hareket etmekgöre hiçbir şeygöre önemsiz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın