göreneksel ne demek?

  1. Görenekle ilgili.
  2. Örfî.
  3. (en)Conventional.
  4. (en)Customary.

göreneksel çevre

  1. Benzer halkbilim ürünlerini taşıyan bireylerden oluşan çevre, bk. görenek, krş. geleneksel çevre, boşinançsal çevre.
  2. (en)Circle of custom.
  3. (fr)Cercle de coûtume

göreneksel gerileme

  1. Tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve daha birçok etkenler altında kalan bazı göreneklerin, öz biçimleriyle olgularını yitirerek yeni bir halkbilim ürün ya da olayına dönüşmeleri biçimindeki olgu. bk. görenek, tapıncak. krş. halkbilimsel gerileme, geleneksel gerileme, bosinançsal gerileme.
  2. (en)Regression of custom.
  3. (fr)Regression de. coûtume

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göreneksel çevregöreneksel gerilemegöreneksel işçilikgöreneksel katmangöreneksel süreklilikgöreneksel yasagörenekgörenekçigörenekçilikgöreneklere uymayangörenekleşmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın