ölümün eşiğinde olan ne demek?

  1. (en)Fey.

ölümün eşiğinde

  1. (en)At death's door.

ölümün pençesi

  1. (en)Jaws of death.

olan

  1. Olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
  2. (en)Pron. one.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölümün eşiğindeölümün pençesiölümün pençesinden kurtulmakölümün soluğunu ensesinde duymakölümün yüzü soğukturölümünden sonra yayınlananölümüneölümüne susamakölümüne yol açmakölümü bildirmeölümü cesaretle karşılamakölümü gören hastalığa razı olurölümü göze almakölümü yakınölümölüm anıölüm anındaölüm arzusuölüm atlamasıeşiğinde olmakeşiğine yüz sürmekeşiğini aşındırmakeşiğe aiteşi benzeri görülmemişeşi benzeri olmamakeşi görülmemişeşi görülmüşeşi hamur
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın