ölüm anı ne demek?

 1. (en)Supreme moment.

supreme

 1. En yüksek, ulu, yüce
 2. Hakim
 3. En yüksek mertebede
 4. En yüksek derecede, en mükemmel
 5. En son, azami, kritik
 6. En üstün

ölüm anında

 1. (en)At the point of death.

ölüm arzusu

 1. (en)Death wish.

anı

 1. Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, hatıra
 2. Yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra
 3. Önem verilen, hatırası olan.
 4. yaşanmış olaylardan belleğin sakladığı
 5. Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra.
 6. (en)Remembrance.
 7. (en)Memory.
 8. (en)Recollection.
 9. (en)Reminiscence.
 10. (en)Memoir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölüm anındaölüm arzusuölüm atlamasıölüm belgeleriölüm belgesiölümölüm bildirgesiölüm bir kara devedir ki herkesin kapısına çökerölüm cezasıölüm cezası ileölüölü açıölü açımıölü anölü arabasıanıanı defterianı delilikanı karışıklığıanı kitabıanı seyyaleanı vahidanı yazısıanıcıanıd
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın