ölçeğin dörtte biri ne demek?

  1. (en)Quartern.

ölçeği bir olan

  1. (en)Commensurable.

ölçeği doldurup silmek

  1. (en)Strickle.

biri

  1. Bir tanesi
  2. Bilinmeyen bir kimse
  3. Yüklem durumunda olan bir isim takımının belirtileni olarak kullanıldığında belirtenin hor görüldüğünü anlatan bir söz.
  4. (en)Cookie.
  5. (en)Someone.
  6. (en)Somebody.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ölçeği bir olanölçeği doldurup silmekölçeğe göre artan getiriölçeğe göre artan maliyetlerölçeğe göre azalan getiriölçeğe göre azalan maliyetlerölçeğe göre getiridörtte birdörtte bir sapmadörtte bir zenci melezidörtte birlik bölümdörtte üçlükdörttebirlikdörttebirlik çarpıklık ölçüsüdörttebirlik sapmadörttebirlikler genişliğidörttekdörtdört 8dört açılıdört açılı şekildört ağustos 1958 istikrar kararları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın