ödenebilir borçlar ne demek?

  1. Ödenimi tüzel kişilerce yüklenilen borçlar.
  2. (en)Amortizable loans.
  3. (fr)Emprunts amortissable

ödenebilir borç belgiti

  1. Ödenmesi, kapatılması olanaklı borç. belgiti.
  2. (en)Redeemable bond.
  3. (fr)Obligation amortissable

ödenebilir

  1. (en)Payable, payable to.

borçlar

  1. Bir kişinin, tecimevinin ya da tecimsel bir kuruluş ve ortaklığın ödemekle zorunlu bulunduğuborçlarla diğer yükümlülüklerin belirli bir gündeki para değerleri toplamı.
  2. (en)Liabilities.
  3. (fr)Passifs

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ödenebilir borç belgitiödenebilirödenecek belgitlerödenecek hesaplarödenecek polıçeborçlarborçlar alacaklarborçlar hukukuborçlar konunuborçlar yasasıborçlardan arınmışborçları birleştirmeborçları erteleyenborçları ödeme gücüborçları ödeyememe durumuborçlanborçlancıborçlancılıkborçlancılık belgitiborçlancılık karşılığı öndelik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın