çekişmeli yargı ne demek?

 1. Ihtilâflı kazâ.

ihtilaflı

 1. Anlaşmazlık konusu olan.
 2. (en)Controversial, polemic, controvertible.

çekişmeli yarışma

 1. (en)Cliffhanger.

çekişmeli

 1. Tartışmaya ilişkin.
 2. Çekişmeye neden olan.
 3. Çekişmeye yol açan.
 4. Sert, çetin, zorlu bir biçimde.
 5. (en)Arguable.
 6. (en)Debatable.
 7. (en)Contestable.
 8. (en)Contentious.
 9. (en)In contestation.

yargı

 1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.
 2. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza
 3. Mahkeme.
 4. Yüklemle bildirilen karar veya düşünce: Geleceksin, gideceğiz, yapsın vb.
 5. Devletin türe düzenini korumaya ilişkin bağımsız bir yargıç kuruluşunca yaptığı görev ile türe uyuşmazlıklarının yargılıklarda çözümlenmesi eylemi.
 6. Yargıcın gördüğü bütün davaları, olaya ilişkin yasalara göre çözümlemek için söylediği en son söz.
 7. Hüküm, muhakeme.
 8. Adalet.
 9. (en)Estimation.
 10. (en)Judgment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çekişmeli yarışmaçekişmeliçekişmeçekişme halatıçekişmekçekişçekiş ayar kapağıçekiş düzenleyicisiçekiş göstergesiçekiş gücüyargıyargı alanıyargı belgesiyargı çektiriminin ertelenmesiyargı çevresiyargı denetimiyargı erkiyargı gücüyargı hakkıyargı harçlaryargayaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın