zeka derecesi ne demek?

 1. (en)Intelligence quotient.

intelligence

 1. Akıllı kimse
 2. Anlama, idrak
 3. Gizli haber alma
 4. Akıllılık, zekilik
 5. Akıl, zeka, anlayış
 6. İstidat
 7. Zeka sahibi
 8. Malumat, haber
 9. Bilgi, vukuf

zeka

 1. Insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.
 2. İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
 3. Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.
 4. Bk. anlak
 5. (en)Brain.
 6. (en)Ingenuity.
 7. (en)Intelligence.
 8. (en)Mentality.
 9. (en)Mind.
 10. (en)Sense.

zeka bölümü

 1. Bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer.
 2. Bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer.
 3. Bk. anlak bölümü
 4. Zekâ yaşının, takvim yaşına bölünmesinden ortaya çıkan sayının 100 ile çarpımından elde edilen ve bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer. (Z.B.)
 5. (en)Intelligence quotient.

derece

 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
 2. Denli, kadar
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 4. Sıcaklıkölçer.
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.
 7. Başarı gösterme.
 8. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri.
 9. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı.
 10. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zekazeka bölümüzeka geriligizeka geriliğizeka ilezeka katsayısızeka olarakzeka oyunlarızeka özürlü çocukzeka özürlü kimsederecesini düşürmekderecesizderecederece almakderece derecederece derece artanderece derece değişenderecatderecatı kurbiyederecatı şemsiyederedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın