zeka bölümü ne demek?

 1. Bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer.
 2. Bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer.
 3. Bk. anlak bölümü
 4. Zekâ yaşının, takvim yaşına bölünmesinden ortaya çıkan sayının 100 ile çarpımından elde edilen ve bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer. (Z.B.)
 5. (en)Intelligence quotient.

anlak bölümü

 1. Bireyin anlak ölçerinde sağladığı anlak yaşını takvim yaşına bölüp, çıkanı 100 ile çarparak elde edilen bir anlak gelişim düzeyi göstergesi. (Z. B. = Zekâ bölümü biçiminde kısaltılır.)

zeka

 1. Insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.
 2. İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
 3. Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.
 4. Bk. anlak
 5. (en)Brain.
 6. (en)Ingenuity.
 7. (en)Intelligence.
 8. (en)Mentality.
 9. (en)Mind.
 10. (en)Sense.

zeka derecesi

 1. (en)Intelligence quotient.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zekazeka derecesizeka geriligizeka geriliğizeka ilezeka katsayısızeka olarakzeka oyunlarızeka özürlü çocukzeka özürlü kimsebölümün türevlenmesi kuralıbölümbölüm adıbölüm alt sınırıbölüm altıbölüm aralığıbölübölü çizgisibölü imibölücübölücü kemer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın