zeka geriliği ne demek?

 1. Türlü nedenlerle zihnin görevini yapmakta gösterdiği sürekli yavaşlama, duraklama ve gerileme durumu.
 2. Çocukluk döneminden başlayan entelektüel yeteneklerin yetersizliği veya olmaması
 3. Zihinsel gelişmenin yavaşlığı. Doğuştan gelen ya da bebeklik çağında ortaya çıkan zihinsel yetersizliğe bağlı olarak ruhsal gelişimi duraklayan kişilerde görülür.
 4. Bkz. mental retardasyon
 5. (en)Subnormality.
 6. (en)Mental deficiency.
 7. (en)Mental retardation.

mental retardasyon

 1. Bkz. zeka geriliği
 2. (en)Acatalepsia

zeka geriligi

 1. Çocukluk döneminden başlayan entelektüel yeteneklerin yetersizliği veya olmaması
 2. Bkz. mental retardasyon
 3. (en)Subnormality

zeka

 1. Insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset.
 2. İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
 3. Yeni sorunları karşılayarak uygun çözümler bulmak amacıyla, zihnin tüm ögelerini amaca uygun kullanabilme yeteneği ya da gücü.
 4. Bk. anlak
 5. (en)Brain.
 6. (en)Ingenuity.
 7. (en)Intelligence.
 8. (en)Mentality.
 9. (en)Mind.
 10. (en)Sense.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zeka geriligizekazeka bölümüzeka derecesizeka ilezeka katsayısızeka olarakzeka oyunlarızeka özürlü çocukzeka özürlü kimsegeriligerili ipgerilikgerilimgerilim çatlağıgerilgerile gerilegerilebilengerilebilirgerilebilirlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın