zül galsamat ül musaffaha ne demek?

 1. Bk. yassısolungaçlılar

yassısolungaçlılar

 1. Midye, deniztarağı gibi kavkıları ikiçenekli ve çoğu yenilen yumuşakçalar sınıfı.
 2. Yapıları çoğunlukla bakışık, kavkıları iki yan parçaya ayrılmış yumuşakçalar sınıfı.
 3. (al)Muscheln
 4. (fr)Lamellibranches
 5. (la)Lamellibranchiata

zül

 1. Alçalma, düşkünlük.
 2. Ayıplanacak şey.
 3. (en)Vileness.

zül cenah ı mücellid

 1. Bk. kulağakaçanlar

l

 1. Lösin amino asit.
 2. Özel molekül konfigürasyonunu gösteren ön ek (L-glikoz).
 3. Ribozomun büyük alt birimindeki proteinler.
 4. Litre.
 5. L1.Avagadro sabiti. 2.Lagrange fonksiyonu. 3.Tanımlanmamış bir ligand. 4.Luminence. 5.Orbital açısal momentum kuantum sayısı. 6.Parlaklık. 7.İndüktans için sembol. 8.Litre için sembol. 9.L asit: 1-naftol-5-sülfonik asit. 10.L elektronlar: Atomun ikinci kabuğunda bulunan elektronlar. 11.L hattı: a)K hattını takip eden çizgilerin grubu. b)Lamda=3820 ve Lamda=3858 olan Fe nedeniyle Fraunhofer çizgileri. 12.L parçaçıkları: Leptonlar. 13.L ışıması: Anti katot olarak kullanılmış metalin homojen X-ışınlarının ikinci serisi. K ışımasının analoğu. 14.L spektrum: L ışıması nedeniyle oluşan spektrum. Moseley spektrum. 15.L: Karbonhidrat, aminoasit, peptitlerde polarize ışığı sola döndürmeyi belirtir. (II)
 6. Avagadro sabiti.
 7. Lagrange fonksiyonu.
 8. Tanımlanmamış bir ligand.
 9. Luminence.
 10. Orbital açısal momentum kuantum sayısı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zülzül cenah ı mücellidzül cenaheynzül cenb i sabihzül ehdab ı gayr ı mütecanisezül ehdab ı kamilezül ehdab ı muhıtiyezül karn ı müsaffahzül saymakzülalzüafzübabzübab ı ehlızübab ı feresızübab ı ipodermgalsamagalsama ağıgalsamegalsgalsworthy
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın