zül saymak ne demek?

 1. (bir olay ya da sözü) küçültücü, alçaltıcı, aşağılayıcı olarak değerlendirmek.
 2. Bir olay veya sözü küçültücü, alçaltıcı, aşağılayıcı olarak değerlendirmek.

zül cenah ı mücellid

 1. Bk. kulağakaçanlar

zül cenaheyn

 1. Bk. çiftekanatlılar

saymak

 1. Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak
 2. Sayıları arka arkaya söylemek.
 3. Herhangi bir sıraya koymak, herhangi bir sırada yer aldığını kabul etmek.
 4. Herhangi bir şey, yerine koymak veya herhangi bir şey gözüyle bakmak, addetmek
 5. Varsaymak, tutmak, farz etmek
 6. Arka arkaya söylemek, sıralamak.
 7. Ödemek, peşin vermek
 8. Geçer tutmak.
 9. Addetmek.
 10. (en)Count off.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zül cenah ı mücellidzül cenaheynzül cenb i sabihzül ehdab ı gayr ı mütecanisezül ehdab ı kamilezülzül ehdab ı muhıtiyezül galsamat ül musaffahazül karn ı müsaffahzülalzüafzübabzübab ı ehlızübab ı feresızübab ı ipodermsaymaksaymasayma aygıtısayma hızısayma makinesisayma sayılarısaysay a few wordssay a good word forsay a mouthfulsay a word about
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın