zül cenah ı mücellid ne demek?

 1. Bk. kulağakaçanlar

kulağakaçanlar

 1. Yarıbaşkalaşım gösteren ve genellikle hayvansal maddelerle beslenen, seyrek olarak otçul, gececi, kemirici, kısa kanatlı böcekler takımı.
 2. (en)Earwigs.
 3. (al)Ohrwürmer
 4. (fr)Perce-oreilles
 5. (la)Dermaptera

zül

 1. Alçalma, düşkünlük.
 2. Ayıplanacak şey.
 3. (en)Vileness.

zül cenaheyn

 1. Bk. çiftekanatlılar

cenah

 1. Bir şeyin iki yanı, sağ ve sol
 2. Kuş kanadı.
 3. Kol, pazı.
 4. Yan, taraf.
 5. Kanat
 6. Bk. kanat
 7. Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)
 8. (en)Wing; flank.

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zülzül cenaheynzül cenb i sabihzül ehdab ı gayr ı mütecanisezül ehdab ı kamilezül ehdab ı muhıtiyezül galsamat ül musaffahazül karn ı müsaffahzül saymakzülalzüafzübabzübab ı ehlızübab ı feresızübab ı ipodermcenahcenah ı gamedıcenaheyncenahı taircenahı zübabcenacenabcenabetcenabı erhamürrahimincenabı hakcen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın