zülal ne demek?

 1. Saf, tatlı su.
 2. Bk. albumin
 3. Saf, tatlı, hafif, güzel, soğuk su.

albumin

 1. Kan ile dokular arasında sıvı dengesinin sağlanmasında etkili, taşıyıcılık özelliği yüksek plazma proteinidir.
 2. Yumurta akı, süt ve kan serumunda bulunan, ısıtılınca pıhtılaşan, suda çözünebilen basit bir protein.
 3. Suda çözünebilen, sıcaklıkla koagüle olabilen, doymuş tuz çözeltilerle çöktürülebilen protein.
 4. (en)Albumin.
 5. (en)Water-soluble protein found in blood and egg-whites (Biochemistry).
 6. Albümin, yumurta akı
 7. (la)Albumen: yumurta akı

zülam

 1. Parası olmayan, züğürt.
 2. Parasız.

zül

 1. Alçalma, düşkünlük.
 2. Ayıplanacak şey.
 3. (en)Vileness.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zülamzülzül cenah ı mücellidzül cenaheynzül cenb i sabihzül ehdab ı gayr ı mütecanisezüafzübabzübab ı ehlızübab ı feresızübab ı ipoderm
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın