yedek almaç ne demek?

 1. Yüksek etkinlikli ilaçların, en fazla etki oluşturan en düşük konsantrasyonun ortamda bulunduğu sırada, incelenen dokuda işgal edilmeden kalan almaçlar, almaç rezervi.
 2. (en)Reserved receptor.

yedek a

 1. (en)Aux a

yedek akça

 1. Ilerde doğacak gereksinme ve zararları karşılamak için kârdan ayrılan para, ihtiyat akçası.
 2. (en)Reserves.

almaç

 1. Bk. Televizyon
 2. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, reseptör.
 3. Bir kaynaktan gelen elektromıknatıs dalgaları ses ya da resme çeviren aygıtların genel adı.
 4. Televizyon alıcısının aktardığı resim ile sesin, elektromıknatıs dalgalara dönüştürülüp yayınlanmasından sonra, bunları dalgalık yardımıyla toplayarak resim ve sese çevirebilen aygıt.
 5. Hücrelerde, belirli bir büyük molekülün özel bir kısmını oluşturan, etkin endojen madde ve onlara yapıca benzerliği olan ilaç moleküllerini seçici bir biçimde yüksek çekicilik göstererek bağlayan ve etkinin başlamasına aracılık eden birim, reseptör.
 6. Virüsün ligant yapılarıyla ilişkiye geçen hücre zarı üzerindeki yapılar.
 7. Alan, kabul eden.
 8. (en)Receiver,.
 9. (en)Radio receiver, radio, receiver, wireless set,.
 10. (en)Receiver, television (receiver), (ABD) television set, set.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yedek ayedek akçayedek akçeyedek akçe vergileriyedek anamalyedekyedek askeryedek atyedek at sağlamakyedek byedecekyedeğe almakyedyed i vahit usulüyeddoalmaçalmaç dizgesialmaç duyarsızlaşmasıalmaç engellenmesialmaç engelleyicisi ilaçalmaç ışıtacıalmaç işgal kuramıalmaç işgal teorisialmaç rezervialmaç yerialmaalma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırıalma ayarlarıalma durumualma hatası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın