yaratıcı anlatım ne demek?

 1. Dil, resim, plastik, müzik ya da oyun gibi algılamayı durultan ve anlatım dürtüsünü güçlendirip derinleştiren etkinliklerle çocuğun duygu, düşünce ve hayat deneylerini serbestçe ortaya koyması.

yaratıcı

 1. Yaratma yeteneği olan
 2. Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şey ortaya koyan, yapan.
 3. Bir filmin, konusundan kurgusuna kadar bütünyaratıcı çalışmalarından sorumlu bulunan, filme kendi deyişini, kişiliğini veren, damgasını vuran sinema sanatçısı.
 4. Bk. oluşturucu
 5. (en)Creative.
 6. (en)Fertile.
 7. (en)Imaginative.
 8. (en)Ingenious.
 9. (en)Inspired.
 10. (en)Inventive.

yaratıcı bellek

 1. Öğrenilen parçaları ve ayrıntıları yeni bütünlere dönüştüren bellek.

anlatım

 1. Anlatma işi.
 2. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.
 3. Bir düşünce veya duyguyu bildirmek üzere kullanılan yargılı veya yargısız sözcük ya da sözcükler dizisi.
 4. Bir sinema ya da televizyon yapıtının belli bir kavram, düşünce ya da duyguyu görüntüler ve sesler yardımıyla ortaya koymada başvurduğu yol; görüntü ve sesleri kullanırken bunların sağladığı çeşitli olanaklardan yararlanma biçimi.
 5. (en)Manner of telling.
 6. (en)Strain.
 7. (en)Verbalism.
 8. (en)Narration.
 9. (en)Exposition.
 10. (en)Expression.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yaratıcıyaratıcı bellekyaratıcı bilgisayar uygulamalarıyaratıcı coğrafyayaratıcı çalışmayaratıcı dürtüyaratıcı düşlemeyaratıcı düşünmeyaratıcı düşünüyaratıcı düşünü çalışmasıyaratıanlatımanlatım aracıanlatım biçimianlatım bilimianlatım cimnastiğianlatım dansıanlatım tarzıanlatım titremianlatım tonuanlatım yitimianlatıanlatıbilimanlatıcıanlatıcılıkanlatılabilir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın