yaratıcı coğrafya ne demek?

 1. Birbirinden çok uzaktaki yerlerde çevrilen görüntülerin bir araya getirilmesi yoluyla film üzerinde yaratılan yeni uzay; yalnız film üzerinde var olan yer, filmsel uzaya yol açan işlem.
 2. (en)Créative geography.
 3. (al)Schöpferische Geographie
 4. (fr)Géographie créatrice

yaratıcı

 1. Yaratma yeteneği olan
 2. Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şey ortaya koyan, yapan.
 3. Bir filmin, konusundan kurgusuna kadar bütünyaratıcı çalışmalarından sorumlu bulunan, filme kendi deyişini, kişiliğini veren, damgasını vuran sinema sanatçısı.
 4. Bk. oluşturucu
 5. (en)Creative.
 6. (en)Fertile.
 7. (en)Imaginative.
 8. (en)Ingenious.
 9. (en)Inspired.
 10. (en)Inventive.

yaratıcı anlatım

 1. Dil, resim, plastik, müzik ya da oyun gibi algılamayı durultan ve anlatım dürtüsünü güçlendirip derinleştiren etkinliklerle çocuğun duygu, düşünce ve hayat deneylerini serbestçe ortaya koyması.

coğrafya

 1. Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.
 2. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü
 3. Yeryüzünde oluşan fiziksel, dirimsel ve insana değgin olayları betimleyerek oluş nedenlerini, dağılışlarını ve aralarındaki ilişkileri kendine özgü ilkelerle araştırıp açıklayan bilim.
 4. Yeryüzünün şimdiki halini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fiziki Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadi Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasi Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan başka; hayvanat, nebatat, ziraat, tarih, matematik gibi çeşitli mevzularla alakalı coğrafya kolları da vardır.
 5. (en)Geography.
 6. (fr)Géographie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yaratıcıyaratıcı anlatımyaratıcı bellekyaratıcı bilgisayar uygulamalarıyaratıcı çalışmayaratıcı dürtüyaratıcı düşlemeyaratıcı düşünmeyaratıcı düşünüyaratıcı düşünü çalışmasıyaratıcoğrafyacoğrafya boylamı boylamcoğrafya enlemi enlemcoğrafya kitabıcoğrafya konsayılarıcoğrafya mektebicoğrafya milicoğrafya okulucoğrafya sözlüğücoğrafyacıcoğrafı determinzmcoğrafı icabiyecoğrafı tulcoğraficoğrafi alan adları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın