yararlı akı ne demek?

 1. Ölçme yüzeyine düşen ışık akısı.
 2. (en)Utilized flux.
 3. (al)Nutzlichtstrom
 4. (fr)Flux utile

yararlı alan

 1. Bir konutun içinde, duvarlar arasında kalan kullanılabilir alanlar toplamı, yeraltı katları, oturmaya elverişli olmayan çatı araları ile çok birimli yapılarda bulunan ortak bölümler çıkarıldıktan sonra dış duvarların içerisinde kalan taban alanı. bkz. katkısız kat alanı.
 2. (en)Useful space.
 3. (fr)Surface utile

yararlı asalak

 1. İnsan, hayvan ve bitki sağlığını bozucu ufak canlılar üzerinde gelişerek bize yarar sağlayan canlı. (Asalağın asalağı.)
 2. (fr)Hyperparasite
 3. (la)Hyperparasitus

akı

 1. Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan.
 2. Bir alan içinde bulunan bir yüzeyin yüzey yönleci ile alan yönlecinin, sayıl çarpımı.
 3. Birim zamanda, birim yüzeye dik düşen ısı ya da ışık niceliği.
 4. Birim yüzeyden birim zamanda geçen ışık erkesi niceliği.
 5. Cömert kişi.
 6. Eli açık, yiğit.
 7. (en)Flux.
 8. (en)Flux, luminous flux.
 9. (al)Kraftfluss, Fluss
 10. (al)Strom, Lichtstrom

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yararlı alanyararlı asalakyararlı baytyararlı biçimdeyararlı bir yardımyararlıyararlı modelleryararlı olmakyararlı şekildeyararlı şeyyararlanyararlananyararlanan kimseyararlanarakyararlandırakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğuakıalpakıbakıbenakıbetakıbetine uğramak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın