yararlı olmak ne demek?

 1. Yarar sağlamak, faydalı olmak.

  Bu, karınca kaderince, memleketime az da olsa yararlı olacağımın, olmak için çalışacağımın sevincidir.

  F. Otyam
 2. (en)To make oneself useful.
 3. (en)To stand sb in good stead.
 4. (en)Belong.

yararlı akı

 1. Ölçme yüzeyine düşen ışık akısı.
 2. (en)Utilized flux.
 3. (al)Nutzlichtstrom
 4. (fr)Flux utile

yararlı alan

 1. Bir konutun içinde, duvarlar arasında kalan kullanılabilir alanlar toplamı, yeraltı katları, oturmaya elverişli olmayan çatı araları ile çok birimli yapılarda bulunan ortak bölümler çıkarıldıktan sonra dış duvarların içerisinde kalan taban alanı. bkz. katkısız kat alanı.
 2. (en)Useful space.
 3. (fr)Surface utile

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yararlı akıyararlı alanyararlı asalakyararlı baytyararlı biçimdeyararlıyararlı bir yardımyararlı modelleryararlı şekildeyararlı şeyyararlanyararlananyararlanan kimseyararlanarakyararlandırolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın