ya ne demek?

 1. "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü.
 2. Evet.
 3. Şaşma, şaşkınlık bildiren bir söz.
 4. Bir düşüncenin karşıtı düşünülürken kullanılan bir söz.
 5. Gereklik ve onay bildiren cümlelerde yargının onaylandığını bildiren bir söz.
 6. Dilek ve geniş zaman kiplerinde yargıyı güçlendiren bir söz.
 7. Bilinen, görülen, hatırlanıp anlatılan bir olay dolayısıyla da sorulan başka bir konu için kullanılan bir söz.
 8. Bir düşüncede sıra ile yer alan ayrı cins ögelerden biri ötekilerden üstün görüldüğünde "hele, özellikle" anlamlarında kullanılan bir söz.
 9. Cevap niteliğinde olan cümlenin sonuna getirildiğinde asıl yargının arkadan gelen cümle ile anlatılacağını belirten bir söz

  Fena oğlan değildir, değildir ya, yalnız bu sarhoşluğu var.

  M. Ş. Esendal
 10. Bazı çekimli zamanlardan sonra gelerek anlamı pekiştiren, kuvvetlendiren bir söz: Yediydin ya. Oturmuşum ya.
 11. (en)Youth Apprenticeship.
 12. (en)You see!.
 13. (en)What.
 14. (en)About.
 15. (en)Either.
 16. (en)Unto.
 17. (en)This is the acronym used in the library field to identify books for young adults.
 18. (en)Abbreviation for young adult - 13 to 22 - YA novels are usually between 20,000 to 45,000 words.
 19. (en)Adjective, of.
 20. (en)Yet Another knock-knock joke, for example.
 21. (en)Already.
 22. (en)Arrow.
 23. (en)Ah!, o!, ha!, yah!, gee!, gee whiz!, declare: well, i declare!, well!, gosh!, marry!.
 24. "you (sen, siz)", (Gayriresmî) sen, siz, ikinci kişŸi zamiri (tekil ve çoğŸul)

ya ... ya ...

 1. Birinden birinin olacağı sanılan iki iş için kullanılan bir söz
 2. Birinden birinin seçilmesi gereken durumlarda kullanılan bir söz.
 3. Cümlede eş görevli ögeler arasında ya ... ya ..., ya ... veya, ya ... yahut biçimlerinde tekrarlanarak kullanılan bir söz

ya ... ya da

 1. (en)Either.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ya ... ya ...ya ... ya daya allahya baya batarız ya çıkarızya batmak ya çıkmakya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeliya bu yaya daya da bağlacıyy h brennery axisy chromosomey cisimciği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın