yad el ne demek?

 1. Yabancı yer, gurbet.

yabancı

 1. Başka bir milletle ilgili olan
 2. Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi
 3. Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge
 4. Tanınmayan, bilinmeyen, yad
 5. Aynı türden, aynı çeşitten olmayan.
 6. Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan.
 7. Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan.
 8. (en)Alien.
 9. (en)Exotic.
 10. (en)Foreign.

yad eller

 1. Baba ocağından uzak yerler, gurbet.
 2. Yabancı kimseler, yabancılar
 3. (en)A) foreign land b) far-away land.

yad erklik

 1. Dışarıdan gelen yasa veya buyruğa göre davranma, özerklik karşıtı.
 2. Bir topluluğun yabancı kimseler tarafından yöneltilmesi durumu.

el

 1. Batı Samileri'nin en önemli totemi
 2. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümüne verilen ad.
 3. Sahiplik, mülkiyet.
 4. Kez, defa.
 5. İskambil oyunlarında kâğıt atma sırası.
 6. Yönetim, baskı, etki.
 7. Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü.
 8. Aracı, vasıta.
 9. Yabancı, yakınların dışında kalan kimse
 10. Ülke, yurt, il

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yad elleryad erklikyad estetikyad etmekyad avshalomyadyad gerekirciyad gerekircilikyad lebanim memorialyad lebanim organizationyaya ... ya ...ya ... ya daya allahya baelelel açmakel adamıel ağzına bakan, karısını tez boşarel alel alameinel alemel aletiel alıcısıee 6 banyoe 6 prosese ağe boat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın